Traditionell Kinesisk medicin har ett holistiskt synsätt där kroppen betraktas som en helhet. Terapeuten ser på kroppen, själen och anden som en helhet. Vilken omgivning och situation människan lever i har en mycket stor betydelse. Terapeuten sammanställer all information och kan utifrån detta förstå sjukdomens orsaker och hur den ska behandlas.

Qi är ett grundbegrepp inom kinesisk medicin och kan också kallas för livsenergi. I kroppen flödar qi i banor så kallade meridianer. När Gi flödar fritt så skapar det balans och vi känner oss harmoniska och balanserade. 

Kinesisk diagnostik går ut på att hitta dessa obalanser och behandla på ett sätt som återställer ett fritt och balanserat energiflöde med hjälp av olika tekniker. För att ställa diagnos så använder man sig också av pulstagning samt tittar på tungan....

Akupunktur - Längs meridianerna som går i banor en bit under hudens yta finns det punkter där qi går upp och närmar sig hudens yta. Dessa punkter kallas för akupunkturpunkter.

Koppning - Här använder terapeuten koppar av glas i vilka man med hjälp av eld skapar ett vakuum så att koppen sugs fast på huden. Kopparna skapar cirkulation av qi och blod och kan effektivt lösa på muskelspänningar. De kan också användas på akupunkturpunkter för att uppnå vissa specifika mål.

Tui Na- massage - En kinesisk massage där man arbetar meridianerna och akupunkturpunkterna. Kan med fördel användas i kombination med de andra teknikerna.

Moxibution - Moxa är torkade samman pressade örter ofta formade som en stav/cigarr. När man tänder den så blir det en glöd som hålls över punkter för att värma punkten. Idag finns även en sorts "moxalampa" som ger samma effekt som moxastaven, men man slipper då den starka lukten som kommer av moxaröken. Jag har gjort valet att använda "moxalampa"

 

 

Vid Kinesisk medicinsk behandling så används med fördel

en eller flera av dessa tekniker i en och samma behandling.

Linjo KLassisk Massage & TCM Akupunktur©2012