Hypnos - Suggestion - Tidigare Liv

 

Hypnos är ett framkallat tillstånd av djup avslappning och koncentration som omfattar både kropp och själ. En person hypnos sover inte utan väljer bara att temporärt vara mer inre fokuserad än yttre. Ingen kan någonsin förmås att göra saker mot sin vilja. Hypnos är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat.

Hypnosterapi är värdefullt för:

Mental och emotionell hälsa.

Att må bra fysiskt

Kreativ och lärorik företagsamhet

Idrottsaktiviteter

Att kunna se och nå sina mål

Att växa psykiskt och intellektuellt

Självkännedom och självinsikt

 

Suggestionsterapi – används ofta vid problem som stress, rökning, nagelbitning, examensnerver, bantning, avslappning, dåligt självförtroende m.m.

 

Tidigare Liv Terapi (Regression) – Med regression menas ett återvändande till ett eller flera liv. Denna form av terapi är verksam att lösa blockeringar från tidigare liv som påverkar det egna beteendet i vardagen. Att lösa upp blockeringar när de formades i tidigare liv.

 

Titta på inslaget från tv4 vad hypnos kan hjälpa till med......

Se inslaget när läkare byter pacemaker med hjälp av hypnos!!

Linjo KLassisk Massage & TCM Akupunktur©2012